Đường cống bị tắc có thể do các dị vật cứng, dầu mỡ, rêu, tóc,… gây ra. Bột thông cống chỉ các tác dụng phân huỷ các chất hữu cơ(thức ăn thừa, tóc,…), còn các dị vật cứng thì bột này sẽ không phân huỷ được.

Do vậy, nếu cống nhà bạn bị tắc do dị vật cứng thì bạn không nên đổ bột thông cống vào đường ống, gây lãng phí và không có tác dụng gì.