Nếu bạn tuân thủ theo những khuyến nghị dưới đây của chúng tôi thì hệ thống bể phốt tự hoại nhà bạn sẽ hoạt động ổn định và ít gặp phải những vấn đề phiền phức:

  • Hút bể phốt theo lịch định kỳ từ 3 đến 5 năm một lần hoặc khi cần thiết
  • Tránh sử dụng nước quá mức
  • Chỉ xả chất thải của con người và giấy vệ sinh phân hủy được xuống bể phốt

Xem thêm: 3 cách giữ cho hệ thống bể phốt luôn hoạt động ổn định