Có nhiều nguyên nhân khiến bồn cầu chảy chậm, cụ thể như:

  • Có dị vật trong bồn cầu cản trở việc thoát nước
  • Ống thông khí bị tắc
  • Bể phốt đầy khiến việc xả nước từ bồn cầu thoát chậm

Bạn có thể tự kiểm tra những việc đơn giản mà mình có thể làm được mà chúng tôi nêu ở trên xem có khắc phục được vấn đề không. Nếu bồn cầu vẫn chảy chậm thì bạn nên gọi chuyên gia đến kiểm tra ngay nhé!